ABU met elkaar: platform voor uitzendbureaus

Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)

arbeid

De coronacrisis vraagt om creativiteit en onconventioneel denken. Immers waar in de ene sector geen werk meer is, is er in andere sectoren volop te doen. Uitzendbureaus die krachten beschikbaar hebben en uitzendbureaus die een vraag naar uitzendkrachten hebben, kunnen elkaar vinden op ABUmetelkaar. Een besloten platform waarin leden met elkaar in contact kunnen komen. Zo zorgen ABU-leden ervoor dat zoveel mogelijk uitzendkrachten aan het werk blijven en Nederland kan blijven draaien.