Extra handen voor de zorg

ministerie VWS, Nu '91

arbeid

Via de nieuwe website Extrahandenvoordezorg.nl wil het ministerie van VWS alle initiatieven bundelen om extra hulptroepen voor de zorg te werven. Regionale contactpunten van werkgeversorganisaties moeten de tijdelijke capaciteit met ervaring in de zorg koppelen aan zorg- en welzijnsorganisaties die daar behoefte aan hebben. Ook initiatieven van vakbonden (zoals NU'91) en beroepsverenigingen worden toegevoegd aan dit platform, dat inmiddels enkele duizenden aanmelding in de landelijke database heeft.