NOW regeling

Landelijke regeling

informatie

Tegemoetkoming inkomsten en salarissen in vorm van Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) (in plaats van werktijdverkorting)