Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

informatie

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen.