Q&A wonen en werken arbeidsmigranten

Stichting Normering Flexwonen

informatie

Communiceren over de huidige crisissituatie en wat dat voor invloed heeft het werk en het leven van deze arbeidsmigranten. Daarnaast wordt er op dit moment gekeken of vakantieparken gesloten moeten worden. Geschat wordt dat er in Brabant 20.000 migranten op vakantieparken wonen en vanuit daaruit naar hun werk gaan. Er moet dan worden gekeken hoe deze groepen gehuisvest worden en hoe zij kunnen blijven werken.