REady2help

Rode Kruis

arbeid

Nu het coronavirus zich ook in ons land heeft verspreid, mobiliseert het Rode Kruis haar netwerk van burgerhulpverleners Ready2Help. Dat netwerk, bestaande uit ruim 85.000 mensen, is in het leven geroepen voor situaties precies zoals deze. In heel Nederland komen zij dagelijks in actie voor de meest kwetsbare mensen. Ze bezoeken mensen die in thuisisolatie zitten of tot de risicogroep behoren, om te vragen hoe het met ze gaat en hulp te bieden bij bijvoorbeeld het doen van boodschappen. En ze begeleiden patiënten in speciale zorghotels en ziekenhuizen om het verplegend personeel te ontlasten.