Sociale initiatieven in een veranderende stituatie

Stérk.Brabant

informatie

Als burgerinitiatief of maatschappelijke/sociale onderneming helpen wij jou graag groeien. Stérk.Brabant brengt vraag en aanbod samen en zorgt voor uitwisseling van kennis, inspiratie en ervaringen. Zowel online via deze website als door het organiseren van workshops en ontmoetingen. Samen maken we het verschil voor degenen die dat nodig hebben. Zo dragen we blijvend bij aan een sociaal veerkrachtig Brabant. Een Brabant waarin iedereen meetelt en meedoet.