Bijzonder uitstel van belastingbetaling voor ondernemers

Belastingdienst

informatie

U kunt ons vragen om bijzonder uitstel van betaling voor alle hieronder genoemde belastingen. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020.