Coronaprotocol voor agrarische sectoren

Werkgeverslijn Land- en tuinbouw

informatie

Voor alle agrarische sectoren is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang. In deze tijd waarin we allemaal te maken hebben met corona, nog meer dan ooit. Het Coronaprotocol Veilig werken, reizen en wonen voor agrarische sectoren geeft werkgevers en werknemers duidelijke richtlijnen hoe zij om moeten gaan met de toepassing van de 1,5 meter maatregelen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast dient het als basis voor maatwerkoplossingen per agrarische deelsector. Als de actualiteit daarom vraagt, wordt het protocol aangepast.