Werkgeverslijn voor werknemers met Poolse arbeiders

Werkgeverslijn land- en tuinbouw

informatie

Wij merken dat er onder arbeidsmigranten eigen beelden leven over hoe er in Nederland met het coronavirus wordt omgegaan. Er circuleren via sociale media verkeerde filmpjes met verkeerde vertalingen, waardoor er een negatief en verkeerd beeld van de Nederlandse situatie ontstaat onder Poolse arbeidsmigranten.Om deze verkeerde beeldvorming te bestrijden, worden vanuit Taskforce Arbeid belangrijke berichtgevingen en instrumenten in het Pools vertaald.