3. Werkgevers Servicepunt Zuidoost-Brabant

WSP Zuidoost-Brabant

informatie

04Werkt is hét werkgeversservicepunt voor Zuidoost-Brabant. Gemeenten, UWV en sociale werkbedrijven werken samen voor een betere afstemming van vraag en aanbod van de arbeidsmarkt. Met een brede dienstverlening nemen onze accountmanagers u veel werk uit handen bij het vinden van medewerkers, sociaal ondernemen en de invulling van de 'banenafspraak'.